ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง ...

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ  ... [เพิ่มเติม]
  Update : 8 พฤศจิกายน 2560  
 
  อบรมเข้ม ...

อบรมก่อนแต่งตั้ง อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ... [เพิ่มเติม]
  Update : 19 มิถุนายน 2560  
 
  เข้าร่วมแข่งขันคนเก่ง อปท. ...

14 - 16 ธันวาคม 2558 แข่งขันคนเก่งท้องถิ่นวิชาสังคมฯ ระดับประเทศปีการศึกษา 2558 ... [เพิ่มเติม]
  Update : 14 ธันวาคม 2558  
 
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 

 
© Copyright สังคมศึกษา ออนไลน์   สอนโดย : ครูสุจันทร์ญา อุปแก้ว 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อ.พล  จ.ขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | อีเมล์ : suchanya.5005@gmail.com